*
OPERON SPRAWDZIAN 3-KLASISTY 2014 ZOBACZ ODPOWIEDZI ARKUSZE Dodane 2014-04-11 15.55

OPERON SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY 2014 ZOBACZ ODPOWIEDZI ARKUSZE - MATEMATYKA, POLSKI 10 KWIETNIA, TEST 3-KLASISTÓW

10 kwietnia uczniowie napisali Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2014 z Operonem. Tutaj znajdziemy arkusze i odpowiedzi.

17 maja odbędzie się Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów

17 maja odbędzie się Ogólnopolskie badan...

Autor: Agnieszka Partyczyńska


OPERON. SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTY 2014 - 10 KWIETNIA 2014, ODPOWIEDZI, ARKUSZE, TEST
Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów 2014 z Operonem
odbyło się w czwartek, 10 kwietnia. Sprawdzian trzecioklasisty to pierwszy egzamin przygotowany na tym etapie edukacji. Badanie umiejętności trzecioklasistów ma dostarczyć informacje na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty składa się z dwóch testów. Jeden dotyczy języka polskiego, a drugi matematyki. Czas na wypełnienie każdego z testów to 45 minut. Pomiędzy sprawdzianami przewidziane jest 15 minut przerwy.
Jeśli tylko pojawią się odpowiedzi, znajdziecie je, klikając w poniższe linki. Odśwież stronę, kliknij f5.

SPRAWDZIAN - TEST TRZECIOKLASISTY 2014 OPERON język polski - odpowiedzi, arkusz

SPRAWDZIAN - TEST TRZECIOKLASISTY 2014 OPERON matematyka - odpowiedzi, arkusz

 

CEL BADANIA


Podstawowym celem Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów jest umożliwienie szkołom otrzymania dodatkowych informacji o poziomie wiadomości i umiejętności posiadanych przez ich uczniów kończących klasę trzecią oraz materiałów mogących stać się podstawą do refleksji nad sposobem funkcjonowania szkoły i sposobami doskonalenia jej codziennej praktyki. Cel ten zostanie zrealizowany przez:

  • przekazanie wszystkim zgłoszonym do badania szkołom profesjonalnych narzędzi – testów z języka polskiego i z matematyki pozwalających uczniom na zaprezentowanie umiejętności zdobywanych podczas codziennej nauki w szkole, na zastosowanie posiadanej wiedzy w sytuacjach nietypowych oraz na wykazanie się dodatkowymi umiejętnościami;
  • dostarczenie tym szkołom, które prześlą informacje o uczniowskich rozwiązaniach zadań, raportów na temat osiągnięć poszczególnych uczniów, klas i  szkoły umożliwiających  m.in. wnioskowanie o problemach z opanowaniem wiedzy w poszczególnych obszarach przez uczniów oraz o ich szczególnych predyspozycjach i możliwościach a także dokonywanie porównań wyników w obrębie szkół o podobnej lokalizacji, czy wszystkich szkół biorących udział w badaniu;
  • opublikowanie ogólnopolskiego raportu zawierającego opis wyników badanej populacji trzecioklasistów oraz wskazania, jak interpretować wyniki uczniów, klas i szkół i jak wykorzystywać je w planowaniu pracy dydaktycznej;
  • udostępnienie po trzech latach kalkulatora EWD, który umożliwi zestawienie wyników badania trzecioklasistów z ich wynikami ze sprawdzianu pozwalające dyrektorom szkoły na policzenie Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli efektywności pracy  w klasach 4-6 dla swojej szkoły.

Testy OBUT badają umiejętności z Podstawy programowej kształcenia ogólnego, m.in.:

  • zapisane w celach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
  • wymienione jako najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:
  • czytanie  – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (…),
  • myślenie matematyczne –  umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych,
  • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (…), zarówno w mowie, jak i w piśmie;
  • wymienione jako treści nauczania edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej na I etapie kształcenia.

Zobacz też: Sprawdzian trzecioklasisty 2014 - Głos Wielkopolski

Źródło CKE

Zobacz arkusze i odpowiedzi z lat wcześniejszych i poćwicz przed sprawdzianem:

SPRAWDZIAN - TEST TRZECIOKLASISTY 2013 CKE język polski - 21 maja - arkusze


SPRAWDZIAN - TEST TRZECIOKLASISTY 2013 CKE język polski - 21 maja - odpowiedzi

 

SPRAWDZIAN - TEST TRZECIOKLASISTY 2013 CKE matematyka - 21 maja - arkusze

 

SPRAWDZIAN - TEST TRZECIOKLASISTY 2013 CKE matematyka - 21 maja - odpowiedzi


źródło: Sprawdzian trzecioklasisty 2013 Odpowiedzi i arkusze w serwisie Edukacja, echodnia.euX

Miejsce
w rankingu
Redakcja MM

brak opisu

Autor ostatnio dodał: