Chemia Matura 2013 Odpowiedzi Arkusze

  • 2013-05-14, Aktualizacja: 2013-05-14 13:35
Matura

(© Archiwum MM Rzeszów)

MATURA z CHEMII 2013 z CKE - we wtorek, 14 maja 2013. Sprawdź arkusze i odpowiedzi. Jak Ci poszło?

Aktualizacja, godz. 13.35:

MATURA 2013 CHEMIA ARKUSZ POZIOM PODSTAWOWY


MATURA 2013 CHEMIA ARKUSZ POZIOM ROZSZERZONY


MATURA 2013 CHEMIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY [zadania otwarte]Matura 2013 z chemii z CKE rozpocznie się 14 maja o godz. 9. Egzamin zostanie zorganizowany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.


Matura z chemii potrwa 120 minut - w przypadku poziomu podstawowego oraz 150 minut - na poziomie rozszerzonym.

Kiedy będziemy mieć arkusze i odpowiedzi, poniższe linki staną się aktywne.

MATURA 2013 CHEMIA - MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY CKE [arkusze]

 

MATURA 2013 CHEMIA - MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY CKE [odpowiedzi, wyniki]

 

MATURA 2013 CHEMIA - MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CKE [arkusze]

MATURA 2013 CHEMIA - MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CKE [odpowiedzi, wyniki]

 

Kryteria oceny matury z chemii

1. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju.
2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.
3. Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie na temat) są traktowane jako błędne. Komentarze wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.
4. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.
5. Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji..., to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat.
6. Niewłaściwy dobór lub brak współczynników w równaniu reakcji powoduje utratę 1 punktu za zapis tego równania.
7. W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda, wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. Błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym wielkości mianowanej powoduje utratę 1 punktu. W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych.
8. Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody zdający nie otrzymuje punktów.
9. Za poprawne spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia zdający nie otrzymuje punktów.
10. Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenianiu.
11. Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.
12. Wynik egzaminu – wyrażony w skali procentowej – odnotowany jest na świadectwie dojrzałości wraz z zaznaczeniem poziomu egzaminu.
14. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.


Matura - chemia

Wiadomości i rozumienie

1) zna i rozumie prawa, pojęcia i zjawiska chemiczne, posługuje się terminologią i symboliką chemiczną związaną z:
a) budową atomu, izotopami i promieniotwórczością naturalną,
b) wiązaniami chemicznymi,
c) molem substancji chemicznej,
d) pierwiastkami i związkami chemicznymi,
e) typami reakcji chemicznych, f) roztworami wodnymi i ich stężeniem,
g) dysocjacją jonową i reakcjami zobojętnienia i strącania osadów,
h) reakcjami utleniania i redukcji,
i) węglowodorami i ich pochodnymi,

2) opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych oraz ich zastosowania:
a) właściwości fizyczne i chemiczne metali i niemetali (sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, cynku, żelaza, miedzi, wodoru, tlenu, azotu, chloru, bromu, węgla, krzemu, fosforu, siarki),
b) właściwości fizyczne i chemiczne tlenków wymienionych w lit. a metali i niemetali, wodorków niemetali (tlenu, azotu, chloru, bromu, siarki), najważniejszych zasad, kwasów i soli, węglowodorów i ich pochodnych,
c) zastosowania poznanych substancji chemicznych i zagrożenia powodowane niewłaściwym ich wykorzystaniem,

3) przedstawia i wyjaśnia zjawiska i procesy chemiczne:
a) zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej,
b) interpretuje jakościowo i ilościowo równania reakcji chemicznych,
c) opisuje efekty energetyczne przemian,
d) określa czynniki wpływające na przebieg reakcji chemicznych.

Korzystanie z informacji

Zdający wykorzystuje i przetwarza informacje:

1) odczytuje i analizuje informacje przedstawione w formie:
a) tekstu o tematyce chemicznej,
b) tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku,

2) uzupełnia brakujące informacje na podstawie analizy tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku i tekstu,

3) selekcjonuje, porównuje informacje,

4) przetwarza informacje według podanych zasad:
a) konstruuje schematy, rysunki, tabele, wykresy,
b) formułuje opisy przedstawionych zjawisk, procesów,

5) wykonuje obliczenia chemiczne:
a) z zastosowaniem pojęcia mola i objętości molowej,
b) stechiometryczne,
c) związane ze stężeniem procentowym i stężeniem molowym roztworu.

Tworzenie informacji

Zdający rozwiązuje problemy, tworzy i interpretuje informacje:

1) wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe w zakresie: podobieństw i różnic we właściwościach pierwiastków, zależności między budową substancji a jej właściwościami oraz przemian chemicznych,

2) planuje typowe eksperymenty i przewiduje obserwacje,

3) interpretuje informacje oraz formułuje wnioski.

Źródło CKE

Poćwicz przed egzaminem. Sprawdź arkusze z matury próbnej 2012 z chemii

Próbna matura 2012 - Operon: chemia - arkusze - poziom podstawowy i poziom rozszerzony - listopad 2011


Próbna matura 2012 - Operon: chemia - arkusze - poziom podstawowy i poziom rozszerzony - listopad 2011

Komentarze (52)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Anna (gość)

.... jak myślicie na ile procent wam poszło ?

pomocny (gość)

ODPOWIEDZI. ODPOWIEDZI I ARKUSZE PODSTAWA I ROZSZERZENIE:
http://2013matura-odpowiedzi.blogspot.com/

Sylwia (gość)

Chemia. Arkusze i klucze z chemii dostępne tutaj:
http://filecom.net/T76ERzE
Teraz wiem, że dostanę się na wymarzony kierunek :)

Pokaż wszystkie (52)
Reklama

Przeczytaj także

Najczęściej czytane

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij